Genbrug-Showcase


  • p6230014-200x200

    Fødevarer kan ikke genbruges til menneske føde, men der er en række affaldsvarer som kan behandles og genbruges til dyrefoder, hovedsagelig slik og brød.


  • plastic mixer 200x200  Ved genbrug af plastic eller gummi, er det nødvendigt at lande ift. smeltetemperatur.
  • cycycle paper mixer200x200 Multimix blanderen er egnet til at opløse baller af gammelt papiraffald, dette bruges til genbrugspapir eller fremstilling af papiruld til isoleringsmateriale.  • kitchen waste mixer200x200 Kildesorteret køkkenaffald kan genbruges eller forgasses ved at køre det igennem en neddele- og blande proces.  • compost dispenser200x200 Multimix kan med fordel bruges som dosere enhed på opsamlingspladser, hvor den kombineret med en møntautomat, udgør en enkel afregningsmetode.
  • i-ref-kom-1-200 Slam fra renseanlæg kan blandes med flis i en varmeisoleret blander,samtidig med at der blæses luft ind i blanderen.

    Herved opstår derbiotermisk tørreproces varme ca. 70-80 grader C og vandet tørres ud. Slammet er herefter lugtfrit.