Kvægbrug-Showcase

 • s-mtx-mogens-200 Med et  Cormall fuldfodersystem, opnår du et fuldautomatisk fodersystem,
  der overtager en række af dine daglige opgaver, sparer dig for
  vedligeholdelsesomkostninger og nedbringer dine bygningsinvesteringer.


  Ved ny stald eller ændring af den eksisterende, bør du være særlig opmærksom
  på de tidsmæssige besparelser.
  At organisere fodring og vælge det rette fodersystem er vejen frem for at spare tid.
           
 • image005  Fuldautomatisk fodring i malkestalden sikrer:
   - Bedre hygiejne i stalden
   - Altid frisk foder, ingen stress
   - Indviduelt kvæg management
   - Lave vedligeholdsudgifter, høj holdbarhed
   - Store energibesparelse

   Installationspris per meter, foderbord=80DKK/m
   Hvor mange meter foderbord har du? 
 • s-bord-6-200

  Cormalls foderbord tillader bordlængder op til 70 meter = 430 køer.
  Foderbordet fra Cormall, er udstyret med en kæde, hvor der er påsvejset  nogle medbringere. 
  Kæden som bringer foderet ud til dyrene, kan enten være monteret i et træbord eller leveres til nedstøbning i beton.

  Eventuelle rester på foderbordet kan nemt tømmes ved indløbet eller
  blive på bordet indtil næste udfodring.

 • R-SR3-200

  Foderrobbotten SR 3 og 4 fra Rovibec, er en driftsikker løsning der sikrer
  en præcis fodring på klokkeslet, med korrekt afvejning hver gang, til alle grupper.


    Den fodrer lige så ofte, man ønsker det, og på alle døgnets tidspunkter, hvilket sikrer:
  • Jævn trafik i malkerobotten
  • Øget foderoptagelse
  • Ingen stress pga. rangorden
  • Minimale foderrester
 •  Gummibånd opstilling-2013 100x138 Fuldautomatisk fodring i malkestalden sikrer:
     - Bedre hygiejne i stalden 
     - Altid frisk foder, ingen stress
     - Indviduelt kvæg management
     - Lave vedligeholdsudgifter, høj holdbarhed

  Gummibånd udmærker sig ud over, ved sin meget høje driftsikkerhed