Biomasse automat

Biomasse automat

Automaten kan anvendes til:

-   Kompost

-   Flis

-   Træpiller, korn, etc.

Automaten er overdækket med en hurtig rulle presenning
i fylde enden, som sikrer en stor, bred og effektiv fyldning.

compost dispenser200x200

Fra bruger siden er der skabt en god tømmehøjde,
med en passende tømme afstand fra maskinen.

filling zone

Tømmespjældet er udformet således at slisken
sænker sig ved udtømning, hvorved der sikres
maksimal frihøjde under spjæld, ved placering af trailer.

shutter and skid

Kan leveres med mønt automat eller kort, vægten kan
være en fast mængde eller variabel efter behov.
Maskinens vejeceller sikrer en korrekt afregning.

coin and card reader

Maskinen leveres med en komplet styretavle der fra
service siden kan programmeres til faste mængder, alarmer mm.

control cabinet

Automaten leveres med en fjernbetjening, som går uden om
betalingssystemet, og kan aktivere alle maskinens funktioner direkte.

remote

Styring

Kunde interface.

Sammen med styretavle og vægtsystem leveres der en elektrisk
møntautomat/kortlæser og en stop/start kontakt. Kunden afregner 
og der kan nu aktiveres:

 • Start: blander, starter skiftevis højre eller venstre snegl, spjæld
  åbner x % som indstilles til en passende massestrøm og
  materialet falder ud af blanderen, ind til den forud indstillede
  mængde er aflæsset, herefter standser snegl, og spjæld lukker.
 • Stop: Efter aktivering af stop har kunden x sek. til igen at starte.
  Efter x sek betragtes ordren som afsluttet, selvom den ønskede
  mængde endnu ikke er tømt.
 

Bruger interface.

Bruger af blanderen anvender en fjernbetjening, eller direkte på PLC, som
har 4 valgmuligheder:

 1. Fyldning: Afkobler kunde interface og starter begge snegle.
 2. Blande tid: Kan aktiveres efter at maskinen er påfyldt.
 3. Tilbagekobling af maskine til kunde interface.
 4. Tømning: Afkobler kunde interface og starter udtømning af blander
  med begge snegle aktiveret.
 

Service interface.

Der er en lang række parametre som kan aktiveres, de kræver alle at
man har en kode til PLC. Af de vigtigste kan nævnes hvor meget
spjældet åbner, hvor lang blande tiden er ved bruger 2, hvor mange kg der
tømmes ved xx kroner, hvor lang tid der går før kundeordre annulleres
efter stop etc……