• Gummibånd opstilling-2013-1 v4-right-side.jpg273x151 Gummibånd 2-193x151 R-SR3-220x172
  Kvægbrug
 • Delamotte2-225x150 B-foulum-MTX3-201x151 gasification227x151
  Bioenergi
 • plastic20mixer201x151 Århus-kompost-2-201x151 i-ref-kom-1-201x151
  Genbrug
 • Halmopriver201x151 MTX H-201x151 E2-2-201x151 DSC02627-268x151
  Halmteknologi

Foderblander - Multimix

Med et  Cormall fuldfodersystem, opnår du et fuldautomatisk fodersystem,
der overtager en række af dine daglige opgaver, sparer dig for
vedligeholdelsesomkostninger og nedbringer dine bygningsinvesteringer.

Ved ny stald eller ændring af den eksisterende, bør du være særlig opmærksom
på de tidsmæssige besparelser.
At organisere fodring og vælge det rette fodersystem er vejen frem for at spare tid.

 s-bord-6-200 

Se brochure

pdf-icon

Multimix Blanderen

Maskinen blander i en diagonal blandevinkel, der tillader en naturlig transport af
foderet i blanderen. Hvor foderet først transporteres og blandes opad i sneglene, 
for derefter at ende i et "muldvarpeskud".
Fra toppen af blanderen falder foderet naturligt tilbage, og processen gentager sig.

Ved denne metode sikres at foderet bliver let og luftigt. Uden den særlige blandevinkel
ville blanderen skulle bevæge foderet ved hjælp af tvang, hvilket kræver mere og øger
trykket på foderet.

Vigtigte punkter at notere sig på blanderen i forhold til dimensionering er materialetykkelse
på selve beholderen og materialetrykkelse på sneglevindinger og det andet roterende
redskab i foderzonen.

Alle blandere fra Cormall er udstyret med 2 kraftige snegle udført med 15 mm
sneglevindinger og selve beholderen er udført i 10 mm plade. Valget af disse dimensioner
er for at have en lang levetid på anlægget, trods slidtage.

 s-figur-7-200

Den lave fyldehøjde på den stationære blander er med til at udvide valget af
redskaber til påfylding, og der spares derfor tid ved selve fyldning af blanderen.

 s-figur-5-200

Det er vigtigt at kunne skabe sig et visuelt overblik af blandingen,
uden at man skal kravle op på blanderen for at iagttage selve blandingen.
På den stationære blander kan blandingen iagttages fra traktor eller fra gulvet.

 s-figur-6-200
 

Automatiske tømme funktioner:

1.  Slave system:

Maskinen modtager et I/O signal 24V, som aktiverer blanderen og åbner spjældet x %. Når signalet forsvinder, stopper sneglen og spjældet lukker.

2.  Afmålt fast mængde:

Maskinen modtager et I/O signal 24V, og gennemfører samme som punkt 1.
Men stopper selv efter x kg og giver I/O signal når den er færdig.

3.  Vægtslave system:

Maskinen modtager et 4 bit I/O signal, som konverteres til en bestemt mængde, denne mængde tømmes som under punkt 2.

4.  Fuldautomatisk båndstyring:

Maskinen programmeres  med tidspunkt, mængde og plads/område hvor der skal fodres, den giver signal til alle bånd-motorer og styrer dem.

Automatisk fyldning:

Maskinen kan aktiveres til en automatisk fyldning efter recept, hvor den i sekvenser starter/stopper op til 10 komponenter og blander disse.

Fjernbetjening, - Manuelle betjeninger:

a.  Start af begge snegle

b.  Åben/luk af spjæld

c.  Aktivering af blande timer, når alle komponenter er fyldte

d.  Fri kontakt som kan anvendes til en port el. lign.

Foderbord kæde

Cormalls foderbord tillader bordlængder op til 70 meter = 430 køer.


Foderbordet fra Cormall, er udstyret med en kæde, hvor der er påsvejset
nogle medbringere. Kæden som bringer foderet ud til dyrene, kan enten
være monteret i et træbord eller leveres til nedstøbning i beton.

Eventuelle rester på foderbordet kan nemt tømmes ved indløbet eller
blive på bordet indtil næste udfodring.

s-mtx-mogens-250

Stærke konstruktioner

Der er anvendt en kraftig kæde lavet af højlegeret stål.

Opstrammemetoden af bordet gør det hurtigt og nemt at løsne kæden,
alt i alt et  robust og service-venligt bord.

s-bord-130

Kære gæst

Fabrikant A.P.Hansen grundlagde i 1961 Cormall, der med en enkel ide til en stålpladekværn, satte en udvikling i gang.

I dag ledes virksomheden af anden generation, Peter E. Hansen og Jens J. Hansen.
Cormall har sit hovedsæt i Sønderborg hvorfra aktiviteterne koordineres.
Vores hovedområder er inden for kvægbrug, halmteknologi og biomasse.

Kvægbrug

Indenfor kvægbrug har Cormall, siden begyndelsen af 70erne, specialiseret
sig i at konstruere blandere til kvægfoder.

Gennem 90erne har vi udviklet vores styringer og konstruktioner således,
at blanderen kan anvendes til at udfodre fuldautomatisk, hvilket har været
en stor landvinding for vores kunder.

s-bord-5-200

Halmteknologi

Teknologien blev udviklet i 70erne til at fremstille foderanlæg til kvægbrug.
Siden har teknologien vist sig at være særlig anvendelig i industrien, hvor
man bruger den til fremstilling af f.eks.:

 • Byggematerialer såsom spån-og isolationsplader fremstillet af halm.
 • Brændsel, som kan være pilleteret, briketteret eller løs.
 • Biologiske processer til eksempelvis svampeproduktion, biogas,
  komposteringer o.s.v.
 • Håndtering af halm i forbindelse med fremstilling af støvfrie halmpakker
  til dyrehandlen, biologisk pakkematerialer til forsendelser o.s.v.

Igennem årene har Cormall leveret udstyr til alle disse anvendelsesområder,
og har i dag en stor erfaring og knowhow på området.

i-a-05

Almindelige leveringsbetingelser - NL 92

 

pdf-icon

Standard ISO 12944-5 kategori c2

pdf icon

En_iso_13849-1.pdf

pdf-icon

Cormall 50 år 1961/2011

pdf-icon