• Gummibånd opstilling-2013-1 v4-right-side.jpg273x151 Gummibånd 2-193x151 R-SR3-220x172
  Kvægbrug
 • Delamotte2-225x150 B-foulum-MTX3-201x151 gasification227x151
  Bioenergi
 • plastic20mixer201x151 Århus-kompost-2-201x151 i-ref-kom-1-201x151
  Genbrug
 • Halmopriver201x151 MTX H-201x151 E2-2-201x151 DSC02627-268x151
  Halmteknologi

Genbrug

Fødevareaffald

Fødevarer kan ikke genbruges til menneske føde, men der er en række affaldsvarer som kan behandles og genbruges til dyrefoder, hovedsagelig slik og brød.     

p6230014-200x200

Plast og gummiaffald

Ved genbrug af plastic eller gummi, er det nødvendigt at blande ift. smeltetemperatur.

plastic mixer 200x200

Papiraffald

Multimix blanderen er egnet til at opløse baller af gammelt papiraffald, dette bruges til genbrugspapir eller fremstilling af papiruld til isoleringsmateriale.

cycycle paper mixer200x200

Køkkenaffald

Kildesorteret køkkenaffald kan genbruges eller forgasses ved at køre det igennem en neddele og blande proces.

kitchen waste mixer200x200

 

Kompost automat

Multimix kan med fordel bruges som dosere enhed på opsamlingspladser, hvor den kombineret med en møntautomat, udgør en enkel afregningsmetode.

compost dispenser200x200

Spildevandsslam, blander

Slam fra renseanlæg kan blandes med flis i en varmeisoleret blander, samtidig med at der blæses luft ind i blanderen. Herved opstår der varme ca. 70-80 grader C og vandet tørres ud. Slammet er herefter lugtfrit.

Dette kaldes også for biotermisk tørreproces.

i-ref-kom-1-200